1 Zatrubite u trubu na Sionu i oglasite poklič na mojoj svetoj gori! Neka dršću svi žitelji zemlje; jer dolazi dan GOSPODNJI, jer blizu je taj dan. 2 Dan mraka i tame, dan oblaka i tmice. Kako se zora rasprostire po gorama, tako ide puk brojan i moćan, kakva ne bje otkako je vijeka niti će ga ikad više poslije njega biti za godina mnogih naraštaja. 3 Pred njim oganj proždire, za njim pak plamen spaljuje. Zemlja je pred njim ko edenski vrt, a za njim gola pustinja; i ništa mu ne umiče. 4 Njihov je izgled kao izgled konjā; kako jure konjanici, tako i oni. 5 Uz buku kao bojnih kola poskakuju po vrhovima planina, kao buka plamena ognjenog što proždire strnjiku, kao puk moćan, svrstan u bojni red. 6 Pred njima strepe puci, svako lice boju izgubi. 7 Jurišaju kao junaci, ko ratnici se na zidove penju; i svaki ide svojim putovima, i ne skreću sa svojih staza. 8 I ne tiskaju jedan drugog; svaki svojom cestom hodi. A kad padnu na mač, ne ozlijede se. 9 Nasrću na grad, jurišaju na zid, penju se na kuće, kao tat ulaze kroz prozore. 10 Pred njima se zemlja trese, nebesa se uzdrmaše; sunce i mjesec potamnješe, a zvijezde izgubiše svoj sjaj. 11 I GOSPOD ispusti svoj glas pred vojskom svojom, jer njegov tabor silno je velik; ta moćan je onaj koji izvršava njegovu riječ. Jer velik je dan GOSPODNJI i veoma strašan; tko li ga može podnijeti? 12 Al’ i sada — riječ je GOSPODNJA — vratite se k meni svim srcem svojim, i postom i plačom i jadikovkom. 13 I razderite svoja srca, a ne haljine svoje. Vratite se dakle GOSPODU, Bogu svojemu, jer milostiv je on i milosrdan, spor na gnjev, a bogat milosrđem; ta on se ražali nad zlom. 14 Tko zna neće li se povratiti i ražaliti se, i iza sebe ostaviti blagoslov — prinosnicu i ljevanicu za GOSPODA, Boga vašega? 15 Zatrubite u trubu na Sionu, posvetite post, sazovite zbor svečani; 16 skupite puk, posvetite zbor, saberite starce, skupite djecu, čak i dojenčad na grudima; neka ženik iziđe iz ložnice svoje, a nevjesta iz svoje odaje. 17 Neka plaču svećenici, služnici GOSPODNJI, između trijema i žrtvenika, i nek reknu: »Poštedi, GOSPODE, puk svoj, i ne daj baštine svoje sramoti, da pogani vladaju nad njima. Zašto da kažu među pucima: ‘Gdje je Bog njihov?’« 18 Tada će GOSPOD revnovati za svoju zemlju i sažaliti se puku svojemu. 19 I GOSPOD će odgovoriti i reći svojemu puku: »Ja vam, evo, šaljem žita i vina i ulja da se njime nasitite; i neću vas više učiniti sramotom među narodima. 20 I udaljit ću od vas sjevernog neprijatelja, i potjerati ga u zemlju sušnu i opustjelu, s licem njegovim prema istočnome moru, a poleđinom njegovom prema moru zapadnome. I dizat će se njegov smrad, i dići će se zadah njegov; jer velike stvari učini.« 21 Ne boj se, zemljo! Raduj se i veseli se, jer velike stvari GOSPOD učini. 22 Ne bojte se, zvijeri poljske; jer pašnjaci pustinjski opet se zelene, jer stablo donosi plod svoj, smokva i loza rađaju u svojoj punoj snazi. 23 Radujte se dakle, sinovi sionski, i veselite se u GOSPODU, Bogu svojemu; jer on vam daje rani dažd u pravoj mjeri i izlijeva na vas kišu, ranu i kasnu, kao nekoć. 24 I gumna će biti puna žita, i kace će se prelijevati od vina i ulja. 25 I nadoknadit ću vam godine koje izjedoše skakavac i hrušt, gusjenica i šaška, moja velika vojska što je poslah među vas. 26 I jest ćete izobilno i nasititi se, i hvalit ćete ime GOSPODA, Boga svojega, koji je s vama čudesno postupao. I puk moj neće se postidjeti dovijeka. 27 Tada ćete znati da sam ja posred Izraela i da sam ja, GOSPOD, Bog vaš, i drugoga nema. I puk moj neće se postidjeti dovijeka. 28 I dogodit će se poslije ovoga da ću izliti Duha svojega na svako tijelo; i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, vaši će starci sanjati sne, mladići vaši gledat će viđenja. 29 Štoviše, i na sluge i sluškinje u one ću dane izliti Duha svojega. 30 I izvest ću čudesa na nebu i na zemlji, krv i oganj i stupove dima. 31 Sunce će se prometnuti u tminu, a mjesec u krv, prije no što dođe dan GOSPODNJI, velik i strašan. 32 I dogodit će se da će spašen biti svaki koji zazove ime GOSPODNJE; jer će na gori Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje, kao što GOSPOD reče, i među ostatkom koji GOSPOD pozove.
1 Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain: let all the inhabitants of the land tremble: for the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand; 2 A day of darkness and of gloominess, a day of clouds and of thick darkness, as the morning spread upon the mountains: a great people and a strong; there hath not been ever the like, neither shall be any more after it, even to the years of many generations. 3 A fire devoureth before them; and behind them a flame burneth: the land is as the garden of Eden before them, and behind them a desolate wilderness; yea, and nothing shall escape them. 4 The appearance of them is as the appearance of horses; and as horsemen, so shall they run. 5 Like the noise of chariots on the tops of mountains shall they leap, like the noise of a flame of fire that devoureth the stubble, as a strong people set in battle array. 6 Before their face the people shall be much pained: all faces shall gather blackness. 7 They shall run like mighty men; they shall climb the wall like men of war; and they shall march every one on his ways, and they shall not break their ranks: 8 Neither shall one thrust another; they shall walk every one in his path: and when they fall upon the sword, they shall not be wounded. 9 They shall run to and fro in the city; they shall run upon the wall, they shall climb up upon the houses; they shall enter in at the windows like a thief. 10 The earth shall quake before them; the heavens shall tremble: the sun and the moon shall be dark, and the stars shall withdraw their shining: 11 And the Lord shall utter his voice before his army: for his camp is very great: for he is strong that executeth his word: for the day of the Lord is great and very terrible; and who can abide it? 12 Therefore also now, saith the Lord, turn ye even to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with mourning: 13 And rend your heart, and not your garments, and turn unto the Lord your God: for he is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil. 14 Who knoweth if he will return and repent, and leave a blessing behind him; even a meat offering and a drink offering unto the Lord your God? 15 Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call a solemn assembly: 16 Gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children, and those that suck the breasts: let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. 17 Let the priests, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar, and let them say, Spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them: wherefore should they say among the people, Where is their God? 18 Then will the Lord be jealous for his land, and pity his people. 19 Yea, the Lord will answer and say unto his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be satisfied therewith: and I will no more make you a reproach among the heathen: 20 But I will remove far off from you the northern army, and will drive him into a land barren and desolate, with his face toward the east sea, and his hinder part toward the utmost sea, and his stink shall come up, and his ill savour shall come up, because he hath done great things. 21 Fear not, O land; be glad and rejoice: for the Lord will do great things. 22 Be not afraid, ye beasts of the field: for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth her fruit, the fig tree and the vine do yield their strength. 23 Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. 24 And the floors shall be full of wheat, and the fats shall overflow with wine and oil. 25 And I will restore to you the years that the locust hath eaten, the cankerworm, and the caterpiller, and the palmerworm, my great army which I sent among you. 26 And ye shall eat in plenty, and be satisfied, and praise the name of the Lord your God, that hath dealt wondrously with you: and my people shall never be ashamed. 27 And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else: and my people shall never be ashamed. 28 And it shall come to pass afterward, that I will pour out my spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions: 29 And also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit. 30 And I will shew wonders in the heavens and in the earth, blood, and fire, and pillars of smoke. 31 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and the terrible day of the Lord come. 32 And it shall come to pass, that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered: for in mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call.
1 Blaset mit der Posaune zu Zion, rufet auf meinem heiligen Berge; erzittert, alle Einwohner im Lande! Denn der Tag des Herrn kommt und ist nahe. 2 Ein finstrer Tag, ein dunkler Tag, ein wolkiger Tag, ein nebliger Tag, gleichwie sich die Morgenröte ausbreitet über die Berge, nämlich ein groß und mächtig Volk desgleichen vorhin nicht gewesen ist und hinfort nicht sein wird zu ewigen Zeiten für und für. 3 Vor ihm her gehet ein verzehrend Feuer und nach ihm eine brennende Flamme. Das Land ist vor ihm wie ein Lustgarten, aber nach ihm wie eine wüste Einöde; und niemand wird ihm entgehen. 4 Sie sind gestaltet wie Rosse und rennen wie die Reiter. 5 Sie sprengen daher oben auf den Bergen, wie die Wagen rasseln, und wie eine Flamme lodert im Stroh, wie ein mächtig Volk, das zum Streit gerüstet ist. 6 Die Völker werden sich vor ihm entsetzen; aller Angesichte sind so bleich wie die Töpfe. 7 Sie werden laufen wie die Riesen und die Mauern ersteigen wie die Krieger; ein jeglicher wird stracks vor sich daherziehen und sich nicht säumen. 8 Keiner wird den andern irren, sondern ein jeglicher wird in seiner Ordnung daherfahren; und werden durch die Waffen brechen und nicht verwundet werden. 9 Sie werden in der Stadt umherreiten, auf der Mauer laufen und in die Häuser steigen und wie ein Dieb durch die Fenster hineinkommen. 10 Vor ihm erzittert das Land und bebet der Himmel; Sonne und Mond werden finster, und die Sterne verhalten ihren Schein. 11 Denn der Herr wird seinen Donner vor seinem Heer lassen hergeben; denn sein Heer ist sehr groß und mächtig, welches seinen Befehl wird ausrichten; denn der Tag des Herrn ist groß und sehr erschrecklich; wer kann ihn leiden? 12 So spricht nun der Herr: Bekehret euch zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen! 13 Zerreißet eure Herzen und nicht eure Kleider und bekehret euch zu dem Herrn, eurem Gott! Denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und reuet ihn bald der Strafe. 14 Wer weiß, es mag ihn wiederum gereuen und einen Segen hinter sich lassen, zu opfern Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. 15 Blaset mit Posaunen zu Zion, heiliget ein Fasten, rufet die Gemeine zusammen! 16 Versammelt das Volk, heiliget die Gemeine, sammelt die Ältesten, bringet zuhauf die jungen Kinder und die Säuglinge! Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach! 17 Laß die Priester, des Herrn Diener, weinen zwischen der Halle und Altar und sagen: Herr, schone deines Volks und laß dein Erbteil nicht zuschanden werden, daß Heiden über sie herrschen! Warum willst du lassen unter den Völkern sagen: Wo ist nun ihr Gott? 18 So wird denn der Herr um sein Land eifern und seines Volks verschonen. 19 Und der Herr wird antworten und sagen zu seinem Volk: Siehe, ich will euch Getreide, Most und Öl die Fülle schicken, daß ihr genug daran haben sollt, und will euch nicht mehr lassen unter den Heiden zuschanden werden. 20 Und will den von Mitternacht ferne von euch treiben und ihn in ein dürr und wüst Land verstoßen, nämlich sein Angesicht hin zum Meer gegen Morgen und sein Ende hin zum äußersten Meer. Er soll verfaulen und stinken; denn er hat große Dinge getan. 21 Fürchte dich nicht, liebes Land, sondern sei fröhlich und getrost; denn der Herr kann auch große Dinge tun. 22 Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Felde; denn die Wohnungen in der Wüste sollen grünen und die Bäume ihre Früchte bringen, und die Feigenbäume und Weinstöcke sollen wohl tragen. 23 Und ihr, Kinder Zions, freuet euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch Lehrer zur Gerechtigkeit gibt und euch herabsendet Frühregen und Spätregen, wie vorhin, 24 daß die Tennen voll Korns und die Keltern Überfluß von Most und Öl haben sollen. 25 Und ich will euch die Jahre erstatten, welche die Heuschrecken, Käfer, Geschmeiß und Raupen, die mein großes Heer waren, so ich unter euch schickte, gefressen haben, 26 daß ihr zu essen genug haben sollet und den Namen des Herrn, eures Gottes, preisen, der Wunder unter euch getan hat; und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. 27 Und ihr sollt es erfahren, daß ich mitten unter Israel sei und daß ich, der Herr, euer Gott sei, und keiner mehr; und mein Volk soll nicht mehr zuschanden werden. 28 Und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Ältesten sollen Träume haben, und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. 29 Auch will ich zur selbigen Zeit beide, über Knechte und Mägde, meinen Geist ausgießen 30 und will Wunderzeichen geben im Himmel und auf Erden, nämlich Blut, Feuer und Rauchdampf. 31 Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. 32 Und soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, auch bei den andern übrigen, die der Herr berufen wird.